Evanjelium je Božou mocou – 1 časť

Evanjelium je Božou mocou – 1 časť

Rimanom 1-16:Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo), lebo mocou Božou je ono na záchranu každému veriacemu, najprv Židovi a tiež Grékovi. V ňom sa naozaj zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý z viery bude žiť.“...
Instantná evanjelizácia alebo Učníctvo?

Instantná evanjelizácia alebo Učníctvo?

Instantná evanjelizácia alebo Učeníctvo ? V tomto blogu som sa k vám rozhodol prihovoriť a vyučovať vás o tom, čo mi posledné mesiace Boh ukazoval ohľadom zdieľania evanjelia. Strávil som na uliciach veľa času, videl som veľa uzdravení a to, ako Božia moc pracovala....
Priprav Boží dom na žatvu!

Priprav Boží dom na žatvu!

„Vitajte pri počúvaní inšpiratívnej kázne „Príprav Boží dom pre žatvu“! V tejto nahrávke sa budeme venovať významu, byť cirkvou pripravenou na žatvu, ktorá prináša ovocie a privádza ľudí do pripraveného domu. Pomocou príbehu z 1. knihy Kronickej 13...
Modlitba a evanjelizácia – České Budějovice

Modlitba a evanjelizácia – České Budějovice

„V tejto kazni sa zameriavame na tému modlitby a evanjelizácie. Hovorím o tom, ako Boh pracuje v našich životoch a prináša svoj dotyk pre nás aby sme vedeli získavať stratené duše. Som presvedčený , že modlitba je kľúčom k tomu, aby sme sa stali nástrojom Božej...
Posvätenie

Posvätenie

Zamyslenie o posvätení2 roky neustále premýšľam nad príbehom Abraháma v súvislosti s tým, čo sa odohráva teraz v mojom živote.Niežeby som nepremýšľal nad viacerými postavami z Biblie, ale s touto osobou som sa kvôli okolnostiam, ktoré sa odohrali a odohrávajú pár...