„Vitajte pri počúvaní inšpiratívnej kázne „Príprav Boží dom pre žatvu“! V tejto nahrávke sa budeme venovať významu, byť cirkvou pripravenou na žatvu, ktorá prináša ovocie a privádza ľudí do pripraveného domu. Pomocou príbehu z 1. knihy Kronickej 13 kapitoli a 1 kap. proroka Ageusa, sa naučíme, že pripravený dom pre žatvu je ten, kde sa ľudia rozhodnú spoznať Božiu prítomnosť a skoncovať s hriechom a modlárstvom v cirkvi. Počúvajte a objavte, ako sa môžeme spoločne pripraviť na duchovnú žatvu a naplniť Boží dom radosťou a požehnaním!“