Evanjelium je Božou mocou – 1 časť

Evanjelium je Božou mocou – 1 časť

Rimanom 1-16:Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo), lebo mocou Božou je ono na záchranu každému veriacemu, najprv Židovi a tiež Grékovi. V ňom sa naozaj zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý z viery bude žiť.“...