Priprav Boží dom na žatvu!

Priprav Boží dom na žatvu!

„Vitajte pri počúvaní inšpiratívnej kázne „Príprav Boží dom pre žatvu“! V tejto nahrávke sa budeme venovať významu, byť cirkvou pripravenou na žatvu, ktorá prináša ovocie a privádza ľudí do pripraveného domu. Pomocou príbehu z 1. knihy Kronickej 13...
Modlitba a evanjelizácia – České Budějovice

Modlitba a evanjelizácia – České Budějovice

„V tejto kazni sa zameriavame na tému modlitby a evanjelizácie. Hovorím o tom, ako Boh pracuje v našich životoch a prináša svoj dotyk pre nás aby sme vedeli získavať stratené duše. Som presvedčený , že modlitba je kľúčom k tomu, aby sme sa stali nástrojom Božej...