O autorovi:

Filip Mazur

OBRÁTENIE 

Filip Mazúr pochádza z veriacej rodiny, ktorá počas 90 rokov zažila prebudenie v meste Poprad. Od malička vyrastal vo vedomí toho, že Boh existuje, avšak neprežil vo svojom vnútri znovuzrodenie. Vo veku 13 rokov ho začal lákať svetský život. Vo svojom vnútri však vedel, že žije dvojtvárnym životom. V roku 2007 nastal obrat, bol pozvaný na mládežnicku konferenciu v Košiciach. Pri kázaní Božieho slova ku nemu Boh prehováral. Keď bola výzva, ostal stáť na svojich nohách a v srdci si hovoril: “nikdy sa ti nepokloním”. V tej chvíli pocítil, ako keby mu nejaká neviditeľná moc udrela do nôh, padol na kolená a činil pokánie. Od tohoto dňa sa jeho život radikálne zmenil. Keď mal šestnásť rokov, mal videnie, v ktorom videl seba samého, ako káže tisícom ľuďom evanjelium. Na toto videnie reagoval a v jeho srdci vzrástla túžba poznať viac Boha.

Povolanie do služby
Potom nastala v jeho živote kríza ktorá trvala do roku 2013. Bola to kríza kedy uvidel že evanjelium ktorému naslúcha nieje mocné a nemení ľuďom život. Bol zúfalý z toho že v cirkvi videl samé naboženstvo, ľudia odchádzali od Boha, chorý boli stále chorý a nik sa neobracial ku kristovy. Začal sa modliť  ku Bohu aby mu zjavil mocné evanjelium ktoré mení životy ľudí. V roku 2013 narazil na vyučovanie Curry Blaka a uvidel, že toto je to čo celý čas hľadal. Jedného večera sa modlil ku Bohu aby mu dal porozumieť tomu čo hovoril Curry Blake vo vyučovaní. Po modlitbách zažil nadprirodzený dotyk kedy sa stretol s božou slávou podobne ako Mojžíš na vrchu. Od toho dňa sa začali cez neho diať zázraky všade kde slúžil. Mnoho  ľudí zažilo oslobodenie, uzdravenie a boží dotyk evanjelia. Bol misionárom v Bratislave, bol na krátkodobej misii v Ukrajine a Chorvátsku. Mal možnosť slúžiť na zhromaždení v Pakistane cez internet kde Boh mocne konal. Od roku 2013 mohol skrze média, zhromaždenia a evnjelizovanie kázať tisíce ľuďom evanjelium. V roku 2017 sa oženil s Monikou s ktorou sú misionármy v Českej Republike. Pôsobia tu ako rečníci na konferenciách a rôznich kresťanských stretnutiach. Sú taktiež vedúci hnutia Gospel of Fire (GOF).

Fotka zo služby

S rodinkou

Fotky zo slUžby