Priprav Boží dom na žatvu!

Priprav Boží dom na žatvu!

„Vitajte pri počúvaní inšpiratívnej kázne „Príprav Boží dom pre žatvu“! V tejto nahrávke sa budeme venovať významu, byť cirkvou pripravenou na žatvu, ktorá prináša ovocie a privádza ľudí do pripraveného domu. Pomocou príbehu z 1. knihy Kronickej 13...